Kredyt hipoteczny "Niski procent" (oferta standardowa)
eurobank

S 6 409 osób wybrało tę ofertę
Miesięczny koszt kredytu
Rata kredytu 1 286 zł  
Liczba rat 360  
Oprocentowanie
   marża
   WIBOR
4,13%
2,40%
1,73%
Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (dla kredytów w PLN jest nią WIBOR) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Marża jest wyznaczana indywidualnie dla każdego Klienta (wg LTV, kwoty kredytu, dochodów, celu kredytowania).
Oprocentowanie rzeczywiste 4,39%  
Prowizja 5 200 zł Prowizja standardowa 2%, możliwa do obniżenia do maksymalnie 1% przy zakupie ubezpieczenia od utraty pracy z oferty eurobanku. Ubezpieczenie należy utrzymać przez okres 3 lat.
Możliwość kredytowania składki ubezpieczeniowej.
Polisa na życie 0 zł Wymagane przez pierwszych 10 lat okresu kredytowania.
Ubezpieczenie oferowane przez Bank już od 0,3% za rok od kwoty aktualnego zadłużenia (istnieje możliwość skredytowania składki). Wykupienie ubezpieczenia z TU, którego Bank jest Agentem i utrzymywanie tego ubezpieczenia przez okres minimum pierwszych 10 lat kredytowania daje możliwość dodatkowego obniżenia marży o 0,1 p.p.
Bank akceptuje także ubezpieczenia oferowane przez inne towarzystwa ubezpieczeniowe.
Dodatkowe ubezpieczenie 0% Ubezpieczenie nieruchomości jest wymagane. Klient nie ma obowiązku korzystania z oferty ubezpieczenia banku. Może skorzystać z ubezpieczenia oferowanego przez bank, lub z oferty dowolnego ubezpieczyciela i przelać cesję z polisy na bank
Suma odsetek w okresie kredytowania 197 782 zł Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.
Przykład RRSO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) na dzień 01.01.2017 roku przy całkowitej kwocie kredytu mieszkaniowego 200 tys. zł, LTV 80%, kredyt na 30 lat, co najmniej 2 dochody, konto Active lub Prestige z przelewem co miesiąc środków z wynagrodzenia lub min. 70% dochodu kredytobiorcy uzyskującego najwyższe dochody na konto – wynosi 4,52% (oprocentowanie nominalne 5,03% marża 2,1% podwyższona o 1,20 p.p. do czasu wpisu hipoteki na rzecz Banku przez 6 miesięcy); prowizja 2%,ubezpieczenie na życie 6 000 zł przez 10 lat okresu kredytowania oraz ubezpieczenie nieruchomości 6 000 zł w całym okresie kredytowania, wycena nieruchomości 210 zł, wpis hipoteki 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 19 zł). Podana marża i prowizja dostępna jest dla celu mieszkaniowego i/lub celu refinansowanie. Rata miesięczna: 1078,50 zł, całkowita kwota do zapłaty: 354 503,67 zł, całkowity koszt kredytu: 154 503,67 zł. RRSO może ulec zmianie.

Pozostałe koszty kredytu
Ubezpieczenie pomostowe 0 zł Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowe zabezpieczenie kredytu stosowane w okresie do wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości.
Do czasu dostarczenia przez Klienta prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz banku, bank podwyższa marżę o 1,20 punktu procentowego
Ubezpieczenie niskiego wkładu 0 zł  
Całkowita kwota do spłaty kredytu 462 982 zł  
Ocena kredytu: