Kredyt hipoteczny "Megahipoteka" (oferta standardowa)
Alior Bank

S 23 067 osób wybrało tę ofertę
Miesięczny koszt kredytu
Rata kredytu 1 429 zł  
Liczba rat 360  
Oprocentowanie
   marża
   WIBOR
5,03%
3,30%
1,73%
Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (WIBOR 3M) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Oprocentowanie rzeczywiste 5,33%  
Prowizja 5 200 zł Prowizja za udzielenie kredytu jest ustalana indywidualnie i wynosi od 2% do 5%
Polisa na życie 0 zł  
Dodatkowe ubezpieczenie 0%  
Suma odsetek w okresie kredytowania 249 066 zł Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.
Przykład RRSO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Megahipoteka w Alior Banku S.A. zabezpieczonego hipoteką wynosi  5,89% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 26 lat, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych  kosztów) 213 300 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 82,04%, oprocentowanie zmienne 4,52%, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M (1,73% wg stanu na dzień 31.07.2017 r.) oraz marża 2,79% (marża jest podwyższana o 2,5pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że uprawomocnienie nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 183 431,65 zł, w tym: prowizja 2 133 zł (1%), odsetki 151 322.63 zł, ubezpieczenie na życie: 10 665 zł (składka opłacana jednorazowo za okres pierwszych 5 lat okresu ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Alior Bank S.A.), suma wszystkich składek ubezpieczenia na życie, opłacanych miesięcznie po upływie okresu 5 lat 16 608,58 zł, koszt złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji     2 049,80 zł, ubezpieczenie nieruchomości w pierwszym roku 202,64, koszt ustanowienia hipoteki 200,00 zł, opłata z tytułu inspekcji nieruchomości 250,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 396 731,65 zł, płatna w 312 równych miesięcznych ratach po: 1 165,56 zł (po ustanowieniu zabezpieczenia). Kalkulacja została dokonana na dzień 31.07.2017r. na reprezentatywnym przykładzie.

Pozostałe koszty kredytu
Ubezpieczenie pomostowe 0 zł Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża podwyższona jest o 2,50 pp.
Ubezpieczenie niskiego wkładu 0 zł  
Całkowita kwota do spłaty kredytu 514 266 zł  
Wycena nieruchomości Opłata za wycenę nieruchomości ustalana jest między klientem a rzeczoznawcą.
Ocena kredytu: