Wróć do porównania kont oszczędnościowych

szczegółY KOnta oszczędnościowego - T-Mobile Usługi Bankowe - Konto oszczędnościowe - średnie saldo konta: 3 000 zł liczba kart do konta:

Parametry porównania: średnie saldo konta 3 000 zł
okres oszczędzania 1 miesiąc

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy
T-Mobile Usługi Bankowe

T-Mobile Usługi Bankowe - Konto oszczędnościowe

T-Mobile Usługi Bankowe
Oprocentowanie : 2%(1,62% po podatku)
Odsetki po podatku : 4,13 zł
Maksymalna kwota : 50 000 zł
Wymagane konto ROR : tak
Oprocentowanie (po podatku) 1,62% Podane oprocentowanie jest oprocentowaniem promocyjnym. Promocja dotyczy rachunków, których właściciel posiada Konto Freemium lub Konto Premium, na którym w poprzednim miesiącu kalendarzowym odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS; w przeciwnym wypadku, oprocentowanie wynosi WIBID 1M – 0,4 p.p.
Promocja obowiązuje od 1 maja 2017 r. (pod warunkiem zaksięgowaniu wpływów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w kwietniu 2017 r.) do 31 grudnia 2017 r.
Oprocentowaniem 2% może zostać objęty wyłącznie jeden Rachunek Oszczędnościowy.
Standardowe oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w PLN ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID1M z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną o 0,4 p.p.
W przypadku, gdy 10. dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmuje stawkę WIBID1M z poprzedniego dnia roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11. dnia kalendarzowego danego miesiąca.
Odsetki po podatku 4,13 zł  
Maskymalna kwota podlegająca oprocentowaniu 50 000 zł  
Wymagane konto ror w tym samym banku tak Z promocyjnego oprocentowania T-Mobile konta oszczędnościowego mogą skorzystać posiadacze Konta Freemium lub Konta Premium, na którym w poprzednim miesiącu kalendarzowym odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS
Opłata za prowadzenie konta 0 zł  
Opłata za przelew wewnetrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

1 zł
2 zł
5 zł
Pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu jest bezpłatny. Opłata za drugi i każdy następny przelew w miesiącu kalendarzowym wynosi:
- 1,00 PLN - przelew na rachunek własny
- 2,00 PLN - przelew w ramach banku
Opłata za przelew zewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

5 zł
5 zł
0 zł
Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny. Opłata za drugi i każdy następny przelew w miesiącu kalendarzowym wynosi:
- 2,00 PLN (za pośrednictwem bankowości internetowej)
- 5,00 PLN (przelew natychmiastowy)
- 5,00 PLN (przelew za pośrednictwem bankowości telefonicznej/Wirtualnego Oddziału)
- 5,00 PLN (przelew w placówce T-Mobile Usługi Bankowe)
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 zł  
Autoryzacja transakcji internetowych potwierdzenie sms  
Z nowych środków nie  
Dla nowych klientów nie  
Rodzaj kapitalizacji miesięczna Oprocentowanie jest zmienne
Dostęp do konta bankowość mobilna, internet, telefon  
Oferta promocyjna tak Do 31 grudnia 2017 r. trwa promocja konta oszczędnościowego. W jej ramach oprocentowanie rachunków, których właściciel posiada Konto Freemium lub Konto Premium, na którym w poprzednim miesiącu kalendarzowym odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS wynosi 2,00%. Oprocentowaniem 2% może zostać objęty wyłącznie jeden Rachunek Oszczędnościowy.
T-Mobile Usługi Bankowe

Konto oszczędnościowe

Oprocentowanie : 2%(1,62% po podatku)
Odsetki po podatku : 4,13 zł
Maksymalna kwota : 50 000 zł
Wymagane konto ROR : tak
Usuń lub zmień ofertę z porównania