Wróć do porównania kont oszczędnościowych

szczegółY KOnta oszczędnościowego - T-Mobile Usługi Bankowe - Konto oszczędnościowe - średnie saldo konta: 3 000 zł liczba kart do konta:

Parametry porównania: średnie saldo konta 3 000 zł
okres oszczędzania 1 miesiąc

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy
T-Mobile Usługi Bankowe

T-Mobile Usługi Bankowe - Konto oszczędnościowe

T-Mobile Usługi Bankowe
Oprocentowanie : 3%(2,43% po podatku)
Odsetki po podatku : 5,99 zł
Maksymalna kwota : 50 000 zł
Wymagane konto ROR : tak
Oprocentowanie (po podatku) 2,43% Podane oprocentowanie (3% w skali roku) jest oferowane nowym klientom przez pierwsze 3 miesiące. Klientom przelewającym do T-Mobile UB swoje wynagrodzenie oferowane jest do końca bieżącego roku oprocentowanie 2% w skali roku.
Oprocentowanie promocyjne 2% i 3% dotyczy salda rachunku do 50 000 zł. Po zakończeniu promocji oraz dla salda rachunku od 50 000 zł oprocentowanie wynosi 1,06% (WIBID 1M – 0,4 p.p. z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca).
W przypadków Klientów kwalifikujących się do skorzystania zarówno z oprocentowania promocyjnego na rachunku oszczędnościowym 2% i 3%, zastosowanie ma promocja oprocentowania rachunku oszczędnościowego o wartości 3%.
Po zakończeniu oprocentowania promocyjnego 3%, klient ma prawo do skorzystania z oprocentowania promocyjnego 2% (o ile spełnia warunki skorzystania z promocji, o których mowa poniżej).
Oprocentowanie 3% w skali roku w ramach promocji dotyczy Rachunku Oszczędnościowego, którego właściciel założy w okresie trwania promocji (do 31 października 2017 r.). Rachunek Oszczędnościowy oraz rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w wariancie Konto Freemium lub Konto Premium. Założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego musi nastąpić przed otwarciem Rachunku Oszczędnościowego. W przypadku umów o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy zawieranych za pośrednictwem kuriera, za dzień założenia rachunku uznaje się dzień przesłania przez Bank w wiadomości SMS na numer telefonu podany przez Klienta potwierdzenia zawarcia umowy Rachunku. W przypadku umów o rachunek zawieranych w trybie „Potwierdzenie umowy przelewem”, za dzień założenia rachunku uznaje się dzień przesłania przez Bank na adres elektroniczny Klienta podany w Banku potwierdzenia zawarcia umowy Rachunku (zgodnie z „Regulaminem Obsługi Produktów T-Mobile Usługi Bankowe”). W promocji może wziąć udział Klient, który w terminie od 1 kwietnia 2017 r. do dnia 18 czerwca 2017 r. nie posiadał umowy o rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy w T-Mobile Usługi Bankowe. Oprocentowanie promocyjne 3% obowiązuje przez 92 dni i ma zastosowanie od dnia następującego po dniu otwarcia Rachunku Oszczędnościowego w ramach promocji. Oprocentowaniem 3% może zostać objęty wyłącznie jeden Rachunek Oszczędnościowy (o najwcześniejszej dacie otwarcia).

Oprocentowanie 2% w skali roku w ramach promocji dotyczy Rachunków Oszczędnościowych, których właściciel posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w wariancie Konto Freemium lub Konto Premium, na którym w poprzednim miesiącu kalendarzowym odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS; w przeciwnym wypadku, oprocentowanie wynosi WIBID 1M – 0,4 p.p. Promocja obowiązuje od 1 maja 2017 r. (pod warunkiem zaksięgowania wpływów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w kwietniu 2017 r.) do 31 grudnia 2017 r. Oprocentowaniem 2% może zostać objęty wyłącznie jeden Rachunek Oszczędnościowy. W przypadku posiadania więcej niż jednego Rachunku Oszczędnościowego promocją zostanie objęty Rachunek Oszczędnościowy o najwcześniejszej dacie otwarcia. W przypadku nowych Rachunków oszczędnościowych oprocentowanie promocyjne ma zastosowanie od dnia następującego po dacie otwarcia rachunku.
Odsetki po podatku 5,99 zł  
Maskymalna kwota podlegająca oprocentowaniu 50 000 zł  
Wymagane konto ror w tym samym banku tak Z promocyjnego oprocentowania T-Mobile konta oszczędnościowego mogą skorzystać posiadacze Konta Freemium lub Konta Premium, na którym w poprzednim miesiącu kalendarzowym odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS
Opłata za prowadzenie konta 0 zł  
Opłata za przelew wewnetrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł - pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu kalendarzowym
5 zł - każdy kolejny przelew wewnętrzny w miesiącu kalendarzowym
Opłata za przelew zewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł - pierwszy przelew zewnętrzny w miesiącu kalendarzowym
5 zł - każdy kolejny przelew zewnętrzny w miesiącu kalendarzowym
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 zł  
Autoryzacja transakcji internetowych potwierdzenie sms  
Z nowych środków nie  
Dla nowych klientów tak Osoby, które do 31 października 2017 r. założą Rachunek Oszczędnościowy oraz konto osobiste w wariancie Konto Freemium lub Konto Premium korzystają przez 3 miesiące z promocyjnego oprocentowania na Rachunku Oszczędnościowym (3% w skali roku)
Rodzaj kapitalizacji miesięczna  
Dostęp do konta bankowość mobilna, internet, telefon  
Oferta promocyjna tak Do 31 grudnia 2017 r. trwa promocja konta oszczędnościowego. W jej ramach oprocentowanie rachunków, których właściciel posiada Konto Freemium lub Konto Premium, na którym w poprzednim miesiącu kalendarzowym odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS wynosi 2,00%. Oprocentowaniem 2% może zostać objęty wyłącznie jeden Rachunek Oszczędnościowy.
T-Mobile Usługi Bankowe

Konto oszczędnościowe

Oprocentowanie : 3%(2,43% po podatku)
Odsetki po podatku : 5,99 zł
Maksymalna kwota : 50 000 zł
Wymagane konto ROR : tak
Usuń lub zmień ofertę z porównania