Wróć do porównania kont oszczędnościowych

szczegółY KOnta oszczędnościowego - T-Mobile Usługi Bankowe - Konto oszczędnościowe - średnie saldo konta: 3 000 zł liczba kart do konta:

Parametry porównania: średnie saldo konta 3 000 zł
okres oszczędzania 1 miesiąc

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy
T-Mobile Usługi Bankowe

T-Mobile Usługi Bankowe - Konto oszczędnościowe

T-Mobile Usługi Bankowe
Oprocentowanie : 1,06%(0,86% po podatku)
Odsetki po podatku : 2,19 zł
Maksymalna kwota :
Wymagane konto ROR : nie
Oprocentowanie (po podatku) 0,86% Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w PLN ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID1M z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną o 0,1 p.p.
W przypadku, gdy 10. dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmuje stawkę WIBID1M z poprzedniego dnia roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11. dnia kalendarzowego danego miesiąca.
Odsetki po podatku 2,19 zł  
Maskymalna kwota podlegająca oprocentowaniu -  
Wymagane konto ror w tym samym banku nie  
Opłata za prowadzenie konta 0 zł  
Opłata za przelew wewnetrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

1 zł
2 zł
5 zł
Pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu jest bezpłatny. Opłata za drugi i każdy następny przelew w miesiącu kalendarzowym wynosi:
- 1,00 PLN - przelew na rachunek własny
- 2,00 PLN - przelew w ramach banku
Opłata za przelew zewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

5 zł
5 zł
0 zł
Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny. Opłata za drugi i każdy następny przelew w miesiącu kalendarzowym wynosi:
- 2,00 PLN (za pośrednictwem bankowości internetowej)
- 5,00 PLN (przelew natychmiastowy)
- 5,00 PLN (przelew za pośrednictwem bankowości telefonicznej/Wirtualnego Oddziału)
- 5,00 PLN (przelew w placówce T-Mobile Usługi Bankowe)
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 zł  
Autoryzacja transakcji internetowych potwierdzenie sms  
Z nowych środków nie  
Dla nowych klientów nie  
Rodzaj kapitalizacji miesięczna Oprocentowanie jest zmienne
Dostęp do konta bankowość mobilna, internet, telefon  
Oferta promocyjna nie  
T-Mobile Usługi Bankowe

Konto oszczędnościowe

Oprocentowanie : 1,06%(0,86% po podatku)
Odsetki po podatku : 2,19 zł
Maksymalna kwota :
Wymagane konto ROR : nie
Usuń lub zmień ofertę z porównania