Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – pierwsza próba pomocy kredytobiorcom w potrzebie

Martyna Kośka, 15.12.2015 r.
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – pierwsza próba pomocy kredytobiorcom w potrzebie

W październiku Sejm przyjął, a następnie prezydent podpisał ustawę, która w zamierzeniu ma być głównym narzędziem wsparcia dla kredytobiorców, którzy mają problem ze spłatą zobowiązań. W razie problemów będą mogli liczyć na pomoc ze strony Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, przy czym pomoc będzie miała charakter raczej doraźny, a uzyskane środki trzeba będzie zwrócić.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zostanie uruchomiony w BGK z początkiem 2016 r. Jego powołanie i funkcjonowanie reguluje ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Fundusz, który istnieć będzie w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego, ma dysponować 600 mln zł. Jego powstanie sfinansują banki.

Powołanie Funduszu w przewidywanej formie jest kompromisem między żądaniami posiadaczy kredytów we franku szwajcarskim a zakresem pomocy, jaką gotowe były zaoferować banki. Ostatecznie zadecydowano, że na pomoc będą mogli liczyć nie tylko frankowicze, lecz wszyscy kredytobiorcy, którzy mają problemy ze spłatą zobowiązań. Należy to ocenić pozytywnie, bo uniknięto w ten sposób faworyzowania jednej grupy.

I tak, osoby spłacające kredyty hipoteczne, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, będą mogły ubiegać się o wsparcie w wysokości do 1,5 tys. zł miesięcznie (jeśli rata miesięcznego zobowiązania jest niższa, wsparcie będzie zmniejszone do tego poziomu). Jeśli kredyt jest spłacany w walucie obcej, BGK dokona przeliczenia wysokości raty wsparcia na walutę spłaty kredytu według kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień wypłaty tych środków.

Pieniądze będą mogły być wypłacane przez maksymalnie 18 miesięcy, a później będą musiały zostać zwrócone. Kredytobiorca będzie musiał zwrócić uzyskane w ten sposób środki w terminie maksymalnie ośmiu lat, a to dzięki możliwości wystąpienia o rozłożenie zadłużenia na raty. Ukłonem w kierunku kredytobiorców jest to, że spłacać będą dokładnie tę kwotę, którą otrzymali, bo zwrot nie będzie oprocentowany.

Kto może zwrócić się o nieoprocentowaną pomoc? Program skierowany jest do osób, które straciły pracę (nie skorzystają ci, którzy sami złożyli wypowiedzenie lub zostali zwolnieni dyscyplinarnie), a także do tych, których wysokość raty przekracza 60 proc. dochodów gospodarstwa domowego.

Ustawa spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony banków. Wprawdzie nakłada na nie pewne obowiązki, ale cytowani w mediach przedstawiciele tych instytucji podkreślali, że powstanie Funduszu będzie miało niewątpliwą zaletę: podniesie poziom społecznej odpowiedzialności sektora bankowego. Mają oni też nadzieję, że zakończy to dyskusje o zasadności pomocy posiadaczom kredytu w obcej walucie, bo przy spełnieniu określonych warunków każdy kredytobiorca będzie mógł skorzystać z pomocy.

Sami posiadacze kredytów we franku szwajcarskim nie są przesadnymi entuzjastami nowej regulacji, bo oczekiwali (a nawet więcej: wnosili propozycje określonych rozwiązań) czegoś więcej, przede wszystkim przewalutowania swoich kredytów. Przyjęta propozycja nie rozwiązuje ich problemu, bo spłaty następują na dotychczasowych zasadach, a spory z bankami nadal będą rozstrzygane w indywidualnych procesach. Rozwiązanie jest jednak korzystne z punktu widzenia posiadaczy kredytów złotówkowych, bo nie zostali wykluczeni z programu. Ograniczanie dostępu do pomocy ze względu na to, w jakiej walucie kto brał kredyt, uważali za nieuzasadnione i dyskryminujące.

Wreszcie, założenia ustawy w obecnej formule są korzystne z punktu widzenia tych obywateli, którzy żadnego kredytu nie mają albo mają go, ale nie mają problemy ze spłatą. Pieniądze na istnienie Funduszu nie pochodzą bowiem ze źródeł publicznych, więc nie obciążą budżetu, a ponadto podlegają zwrotowi, więc nikt nie będzie mógł podnieść, że niektórzy kredytobiorcy dostali jakiś prezent od banku – a wiadomo, że banki swoich pieniędzy nie mają, więc na pomoc jednym klientom zrzucają się (mówiąc pewnym skrótem) wszyscy pozostali klienci.

Jak w rzeczywistości będzie funkcjonował Fundusz i czy spełni pokładane w nim nadzieje, dowiemy się za kilka miesięcy. Oby jego oferta była skierowana do osób, które rzeczywiście potrzebują pomocy i uchroniła je przed spiralą zadłużenia, w którą łatwo wpaść już po pierwszej niespłaconej w terminie racie. 

Potrzebujesz dobry kredyt hipoteczny na dom lub mieszkanie?

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

20 kredytów hipotecznych

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

37 kredytów gotówkowych

PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

8 kredytów samochodowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 30 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

18 pożyczek hipotecznych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN


66 kont bankowych


74 karty kredytowe

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

16 kredytów konsolidacyjnych gotówkowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

11 kredytów konsolidacyjnych hipotecznych

75 pożyczek gotówkowych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

46 kont oszczędnościowych

PLN
500 PLN 200 000 PLN
1D 14D 2M 4M 6M 8M 10M 12M 18M 36M

141 lokat bankowych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN38 kont firmowych

PLN
1 000 PLN 2 000 000 PLN

91 kredytów dla firm

PLN
10 000 PLN 500 000 PLN

5 ofert leasingu
Mb/s
1 Mb/s 250 Mb/s
PLN
1 PLN 300 PLN
:

230 ofert telewizji - internetu

kWh
1-2 os. 3-4 os. 5-6 os. dom
dzień noc

66 taryf energii dla domu

kWh
50 kWh 500 kWh
dzień noc

52 taryfy energii dla firmy

Więcej artykułów: Kredyt mieszkaniowy Kredyty hipoteczne Kredyty konsolidacyjne hipoteczne Kredytowanie Banki Kredyt konsumencki Oprocentowanie kredytu Kalkulatory finansowe Kalkulatory kredytowe Mieszkanie Dla Młodych Zdolność kredytowa RRSO Raty Kredyt budowlany Konsolidacja zadłużenia